• Informacja dla Rodziców Uczniów klasy pierwszej

     • Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów przyszłorocznej klasy pierwszej na zebranie organizacyjne

      z dyrektorem szkoły oraz wychowawcą, które odbędzie się 28 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00

      w świetlicy szkolnej.

     • Żywa lekcja chemii - ciąg dalszy :)

     • Dzisiaj kolejni uczniowie odwiedzili katowicki Pałac Młodzieży, aby zmierzyć się z chemią na żywo. Niektóre doświadczenia wywołały zdziwienie - samoistna zmiana kolorów i niedowierzanie - znikający błękit :)

     • Warsztaty chemiczne.

     • W środę klasa 8b z panią Aleksandrą Hołdyk udała się do Pałacu Młodzieży w Katowicach na żywą lekcję chemii. Tematy warsztatów objęły takie działy jak metale i niemetale oraz cukry. Podczas zajęć uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia chemiczne: odmierzali, dosypywali, mieszali, zapalali, obserwowali.

      Nie da się ukryć, że największe wrażenie na uczniach zrobiło doświadczenie zwane "kameleonem", choć równie atrakcyjny był fotobłysk :)

     • Powiatowy Konkursu Historyczno-Informatyczny „Giganci Powstań Śląskich”

     • Nasza Szkoła była organizatorem Powiatowego Konkursu Historyczno-Informatycznego upamiętniającego 100. Rocznicę Powstań Śląskich i Przyłączenia Śląska do Macierzy „Giganci Powstań Śląskich”. W piątek 3 czerwca gościliśmy u siebie 14 przedstawicieli z 7 szkół. Konkurs był dwupłaszczyznowy - zadaniem uczniów było napisanie testu wiedzy na temat powstań śląskich oraz zaprezentowanie i zaciekawienie odbiorców wykonaną prezentacją multimedialną. Konkurs miał na celu upamiętnienie 100. rocznicy powstań śląskich i powrotu Śląska do Macierzy, poszerzanie wiedzy historycznej dotyczącej powstań śląskich, rozwijanie umiejętności informatycznych, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, budowanie więzi z regionem i społecznością lokalną, zachęcanie uczniów do większej aktywności i przedsiębiorczości oraz współzawodnictwa między szkołami oraz wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu i małej ojczyzny.

      Wiedza uczestników była bardzo rozległa. Jury wyłoniło zwycięzców konkursu:

      I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Łaziskach Górnych, którą reprezentowali Filip Sputowski i Martyna Kucharek

      II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 5 w Łaziskach Górnych, którą reprezentowali Karol Redzik i Karol Firlus

      III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Łaziskach Górnych, którą reprezentowały Zofia Gałaszek i Wiktoria Widera

      Wyróżnienie - - Szkoła Podstawowa nr 3 w Łaziskach Górnych, którą reprezentowali Miłosz Hajduga i Bartłomiej Wolnik

      Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy, zaangażowania, odwagi i nakładu pracy.

      Serdeczne podziękowania składamy Starostwu Powiatowemu w Mikołowie oraz Urzędowi Miasta w Łaziskach Górnych za objęcie naszego konkursu honorowym patronatem oraz ufundowanie wspaniałych nagród.

     • Uroczysty apel

     • 2 czerwca o godzinie 11:00 odbył się uroczysty apel wieńczący działania w ramach trzyletniego projektu „PAMIĘTAMY, SZANUJEMY – ODDAJEMY HOŁD POWSTAŃCOM”. W uroczystości wzięła udział cała społeczność szkolna, zaproszeni goście, w tym przedstawiciel Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. Nasz projekt wsparły instytucje i osoby prywatne naszego miasta.

      DZIĘKUJEMY!

      Inicjatywa została zorganizowana w ramach projektu WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA – SAMORZĄD DLA RAD, RADAY DLA SAMORZĄDU realizowanego przez Centrum Społecznego rozwoju z Mikołowa. #centrumspolecznegorozwoju

     • „W hołdzie powstańcom – bieg na hołdę”

     • 1.06.2022 r. o godz. 9.00 rozpoczęliśmy imprezę integracyjną dla społeczności szkolnej, połączoną z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka i szkolnego Dnia Sportu „W hołdzie powstańcom – bieg na hołdę” – (inicjatywa zorganizowana w ramach projektu „WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA – samorząd dla rad, rady dla samorządu”, realizowanego przez Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie). Pogoda i humory nam dopisały.

      Inicjatywa została zorganizowana w ramach projektu WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA – SAMORZĄD DLA RAD, RADAY DLA SAMORZĄDU realizowanego przez Centrum Społecznego rozwoju z Mikołowa. #centrumspolecznegorozwoju