• Działalność świetlicy

    •  


     Jeśli chcesz:

     - przyjemnie spędzić czas wolny
     - porozmawiać z kolegami
     - uczestniczyć w różnych zajęciach
     - w spokoju odrobić lekcje
     - zasięgnąć porady nauczyciela

     Zapraszamy do świetlicy szkolnej! 

      


     Działalność naszej świetlicy jest ważnym elementem systemu wychowawczego szkoły.
     Staramy się ją tak organizować,aby była uczniom bliska, aby dobrze się w niej czuli,
     by przebywanie w świetlicy było przyjemnością.

     W czasie pobytu w świetlicy musi się znaleźć czas na swobodną zabawę, na odrobienie lekcji, zabawę na świeżym powietrzu, a także na zajęcia rozwijające zainteresowania.

      

                     

      

     GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

      

     PONIEDZIAŁEK

     7.00-9.40

     11.30-15.30

     WTOREK

     7.00-9.40

     12.30-15.30

     ŚRODA

     7.00-11.30

     11.30-15.30

     CZWARTEK

     7.00-10.35

     11.30-15.30

     PIĄTEK

     7.00-10.35

     11.30-15.30

      

      

     Nauczyciele prowadzący:
     mgr Kinga Górny, mgr Beata Fraj