Samorząd szkolny

Nawigacja

 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

  W dniu 2 września 2019r. odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
   

  Plan uroczystości:

  · 845 - zbiórka wszystkich uczniów pod szkołą, przejście do kościoła

  · 900 - Msza Św. w kościele parafialnym

  · ok. 1000 - uroczysta akademia i spotkania z wychowawcami w klasach

 • SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  TUTAJ MOŻNA POBRAĆ:

  Podreczniki_na_rok_szkolny_2019-2020.pdf​​​​​​​

  Proszę pamiętać, że podręczniki -ZA WYJĄTKIEM RELIGII- zostaną wypożyczone uczniom w szkole. Podręczniki należy zwrócić na koniec roku szkolnego.

  Podręczniki do RELIGII należy zakupić we własnym zakresie. 

 • UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  Przypominamy że w dniu 19 czerwca 2019r. odbędzie się uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  Plan uroczystości:

  8:45 - zbiórka wszystkich uczniów pod szkołą, przejście do kościoła

  9:00 - Msza Św. w kościele parafialnym

  ok. 10:00 - uroczysta akademia i spotkania z wychowawcami w klasach

  ok 11:00 - zakończenie uroczystości, powrót do domu

  Przypominamy również że w tym dniu obowiązuje wszystkich uczniów strój odświętny.

  Warto też zabrać ze sobą teczkę lub koszulkę na świadectwo.

 • UCHWAŁA RM W SPRAWIE STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW

  Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwaliła nowy Regulamin udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów Burmistrza Miasta Łaziska Górne w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Łaziska Górne".

  Prosimy o zapoznanie się i dopilnowanie terminów składania dokumentów.

  Tekst regulaminu dostępny jest poniżej:

  Stypendia_2019.pdf

 • KONKURSY MATEMATYCZNE

  Przyzwyczailiśmy się już do wysokich lokat naszych uczniów w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny".

  W tym roku najwyższym osiągnięciem może pochwalić się Antek Szczyrba z klasy 5a. Zajął on I miejsce w powiecie z wynikiem BARDZO DOBRYM.

  Wyróżnienia natomiast otrzymali:

  Joasia Klapuch z kl. 6b - VI miejsce w powiecie, Arek Blanik z kl. 2 - IX miejsce w powiecie oraz Tomek Przechrzta z kl. 2, Tomek Kałuża z kl. 4b, Kacper Czardybon z kl. 5b i Klaudiusz Boguń z kl. 6b.

  Finalistów mamy również w IV Powiatowym Konkursie Matematycznym, lecz tutaj na wyniki dopiero czekamy.

  Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 • ENERGIA JĄDROWA- OD ATOMU DO ATOMU

  We wtorek 5 czerwca br. p. Aleksandra Hołdyk (SP5) i p. Grzegorz Fortuna (SP2) w ramach projektu "Aktywna tablica" oraz współpracy międzyszkolnej, przeprowadzili lekcję otwartą na temat energii jądrowej dla uczniów klasy siódmej Szkoły Podstawowej nr 8 im. B. Chrobrego w Mościskach - Orzeszu.

  Lekcja miała charakter wykładu podpartego prezentacją multimedialną z elementami ćwiczeń praktycznych, podczas których uczniowie mieli okazję połączyć i wykorzystać wiedzę i umiejętności chemiczno - matematyczne.

 • ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

  DRODZY RODZICE PRZYSZŁOROCZNYCH PIERWSZOKLASISTÓW,

  W dniu 11.06.2019r o godz. 18.00 w szkole odbędzie się w naszej szkole spotkanie z rodzicami przyszłych pierwszoklasistów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczną naukę w naszej szkole.

  Serdecznie zapraszamy

 • AKCJA POCZTÓWKOWA MAPA POLSKI

  Klasa 3 bierze udział w akcji POCZTÓWKOWA MAPA POLSKI. Wysłaliśmy ponad 30 pocztówek i otrzymaliśmy 10 widokówek z pozdrowieniami z różnych stron Polski. Czekamy z niecierpliwością na kolejne pozdrowienia.

 • SPOTKANIE KLAS I-III Z POLICJANTAMI

  Klasy młodsze naszej szkoły w dniu 4.06.2019 spotkały się z policjantami, którzy jeszcze raz przypomnieli o wszystkich ważnych zasadach bezpieczeństwa o których nie powinniśmy zapomnieć, zwłaszcza na wakacjach. Sierż. szt. Rafał Babiński sprawdził czy dzieci pamiętają jak zachować się w kontakcie z nieznajomymi, co oznaczają poszczególne kolory flag na strzeżonych kąpieliskach oraz jaką postawę należy przyjąć w razie ataku psa. Dzieci znały zasady na szóstkę! Dziękujemy Policjantom za wizytę w naszej szkole.

 • WYCIECZKA KLASY 4A

  Dnia 4 czerwca uczniowie klasy 4a wybrali się na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego w Kuźni Raciborskiej. Jej celem było przybliżenie dzieciom historii i tradycji naszego regionu, pokazanie zdrowego stylu życia, umożliwienie kontaktu z ekosystemem łąk i lasów oraz zwierzętami hodowlanymi. Wycieczkę rozpoczęliśmy od przejażdżki wozem zaprzężonym w piękne konie. Dzieci mogły z bliska przyjrzeć się i pogłaskać konie i kozy pod nadzorem opiekunów, a także nakarmić zwierzęta. Serca dziewczynek skradły zwłaszcza dwie małe kózki Jacuś i Agatka. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych przez gospodynię, panią Agnieszkę. Dzieci miały okazję spróbować swoich sił w praniu na tarze. Mogły także samodzielnie posadzić sadzonkę i zabrać ją do domu. Na zakończenie wycieczki odbyło się ognisko z kiełbaskami, a także degustacja lemoniady domowej roboty i pysznej babki upieczonej przez nasza przemiłą gospodynię. Atmosfera w czasie wycieczki była bardzo miła, dziewczynki i chłopcy czuli się niezwykle swobodnie, ale też potrafili się odpowiednio zachować.Dziękujemy gospodyni, pani Agnieszce za serdeczne przyjęcie oraz gościnność

 • BEZPIECZEŃSTWO

  04.06.2019

  DZIAŁANIA POPRAWIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W SP 5

  DZIAŁANIA POPRAWIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W SP 5

  1. Integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, uczniów, rodziców) w zakresie podniesienia bezpieczeństwa
  • Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, z pedagogiem w celu oceny uczniów sprawiających problemy wychowawcze.
  • Organizowanie i uczestnictwo w posiedzeniach zespołu wychowawczego, rady rodziców, samorządu uczniowskiego.
  • Opracowywanie programu działań mającego na celu podniesienie bezpieczeństwa w szkole                    i wyeliminowanie sytuacji trudnych.
  1. Realizacja i ewaluacja działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach Programu Wychowawczo – Profilaktycznego
  • Diagnozowanie społeczności szkolnej (rodzice, nauczyciele, uczniowie) dotyczące bezpieczeństwa              w szkole. Wychodzenie naprzeciw potrzebom społeczności szkolnej. Modyfikowanie w/w programu.
  • Organizowanie spotkań, prelekcji oraz warsztatów dla rodziców, nauczycieli, uczniów, mające na celu uświadomienie współczesnych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi – współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły.
  • Organizowanie szkoleń Rady Pedagogicznej prowadzonych przez specjalistów różnych dziedzin oraz w ramach WDN, w celu podniesienia wiedzy i umiejętności kadry.
  • Ocena realizowanych zadań z profilaktyki – ocena pracy w kierunku uczenia właściwych zachowań            w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.
  1.  Programy dodatkowe realizowane na terenie szkoły podnoszące bezpieczeństwo uczniów:
  • Archipelag Skarbów – uczniowie klas VII i VIII oraz rodzice wzięli udział w zajęciach profilaktyki zintegrowanej dla młodzieży. Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia.
  • Szkoła bezpiecznego Internetu
  • Postaw na rodzinę – dobre relacje w rodzinie chronią młodych ludzi przed sięganiem po używki!
  • Szkoła bez przemocy – partnerska współpraca pomiędzy szkołą i rodziną jest jednym z kluczowych warunków skutecznego przeciwdziałania i zapobiegania przemocy szkolnej oraz wyrazem troski          o rozwój oraz jakość edukacji wychowania dzieci. Rodzic i nauczyciel są dla dziecka pierwszymi autorytetami – dlatego ich współpraca pozwala na wczesne reagowanie w przypadku problemów oraz wsparcie młodego człowieka w najważniejszych momentach życia.
  • Zachowaj Trzeźwy Umysł – program ma na celu kompleksowe wspieranie uczniów w rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem dbania o własne zdrowie, higienę, sferę emocjonalną oraz relacje           z innymi.
  • „Masz jedno życie – powtórek nie ma” – Uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w artystycznym programie profilaktyki uzależnień.
  • Cybernauci – warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli, kompleksowy projekt bezpiecznych zachowań w sieci.

  Działania prowadzone na terenie szkoły oraz realizacja wszystkich programów odbywa się z udziałem całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego – rodziców, uczniów, nauczycieli oraz instytucji wspierających działalność szkoły.

  Partnerska współpraca pomiędzy szkołą i rodziną jest jednym z kluczowych warunków skutecznego przeciwdziałania i zapobiegania niebezpieczeństwu oraz wyrazem troski o rozwój i jakość edukacji i wychowania dzieci. Wszystkie działania prowadzone na terenie szkoły mają na celu pogłębienie relacji zarówno rodziców z dziećmi, jak i rodziców z nauczycielami. Rodzice mają szansę zwiększyć swoje umiejętności opiekuńczo – wychowawcze. Wspólnie z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi szkołę, wypracowują rozwiązania zmierzające do poprawy komunikacji rodzice – dzieci. Współpraca z Radą Rodziców w zakresie realizacji zadań integrujących działania wychowawcze szkoły i rodziny. Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie propozycji poprawy bezpieczeństwa. Współpraca z PPP, MOPS, Policją, Strażą Miejską, Sądem itp. w zakresie promocji zasad bezpieczeństwa. Przyjmowanie zgłoszeń, interwencji, skarg uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz osób spoza szkoły. Zabezpieczenie całej sieci internetowej w szkole. Monitoring umieszczony wewnątrz i na zewnątrz budynku. Wyznaczanie miejsc na spędzanie przerw przez uczniów. Organizowanie apeli szkolnych, porządkowych celem przekazania informacji o zasadach bezpiecznego zachowania się uczniów w szkole i poza nią. Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły ale także poza nią. Dzielenie się wiedzą na temat sposobów poprawy bezpieczeństwa. Współuczestnictwo w tworzeniu programów poprawiających stan bezpieczeństwa w szkole. Dzielenie się wiedzą na temat mechanizmów ryzykownych zachowań z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Organizowanie we współpracy ze szkolnym pracownikiem BHP szkoleń Rady Pedagogiczne i pracowników w zakresie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, udzielania pierwszej pomocy. Przyjmowanie propozycji szkoleń Rady Pedagogicznej  w zakresie bezpieczeństwa, agresji i przemocy.

 • PIELGRZYMKA- WYCIECZKA KLASY 3 I 4B

  Klasa 3 i 4 b 31.05. były na wycieczce-pielgrzymce w Mikuszowicach Krakowskich. Zwiedziliśmy piękny drewniany kościółek św. Barbary, uczestniczyliśmy we Mszy św. razem z dziećmi komunijnymi, wysłuchaliśmy pięknej historii o patronce tego kościółka św. Barbarze i oglądaliśmy malowidła na ścianach kościoła przedstawiające sceny z życia świętej. Potem wyjechaliśmy kolejką linową na górę Żar (761 m.n.p.m) w Beskidzie Małym.  Na sztucznie spłaszczonym wierzchołku góry mogliśmy zobaczyć zbiornik wodny, który jest częścią kompleksu elektrowni szczytowo – pompowej. Będąc na szczycie góry Żar mieliśmy możliwość oglądać jak startują paralotniarze. Pogoda nam dopisała, wycieczka się udała. Było super.

 • SPOTKANIE Z KOŁEM GOSPODYŃ WIEJSKICH

  Jak co roku, uczniowie naszej szkoły umilają czas członkom Koła Gospodyń Wiejskich w czasie ich spotkań.

 • ZIELONA SZKOŁA KLASY 3

  ZIELONA SZKOŁA KLASY 3

  Jeżeli chcecie wiedzieć co dzieje się u klasy 3 w Jastrzębiej Górze zapraszamy na nasz szkolny Facebook- codziennie nowe zdjęcia i wiadomości.

 • INFORMACJA

  Sprawozdania finansowe za rok 2018 opublikowane zostały na stronie www.bip.laziska.pl w zakładce ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU.

 • JAK PRZYGODA TO TYLKO W WARSZAWIE...

  „Jak przygoda to tylko w Warszawie…”

   

  W środę po świętach tj. 24 kwietnia 2019 roku uczniowie klas: VI a i VI b oraz VII a naszej szkoły wraz z opiekunkami udali się na trzydniową wycieczkę do Warszawy. Grupa liczyła 44 osoby. Wcześnie rano, bo o 6:45 zebraliśmy się przed szkołą, by wyruszyć w kilkugodzinną podróż autokarową do naszej stolicy.

  Zwiedzanie Warszawy rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego. Pełni wzruszenia poznawaliśmy historię naszej stolicy. Wilanów to kolejne miejsce, gdzie spacerowaliśmy po przepięknym parku. Z powodu awarii autobusu nie udało nam się dotrzeć na Cmentarz Stare Powązki, na którym pochowane są znane osoby ze świata literatury, filmu, teatru, nauki i polityki. Następnie udaliśmy się do Lux Hostelu, naszego miejsca noclegowego.

  Drugi dzień zaczęliśmy od wizyty w Telewizji Polskiej, gdzie obejrzeliśmy z dużym zainteresowaniem, studia telewizyjne, pomieszczenia reżyserskie oraz muzeum. Kolejnym punktem programu było Stare Miasto, gdzie znajduje się Kolumna Zygmunta III Wazy. Tutaj spotkaliśmy się z przewodnikiem. Od razu pomaszerowaliśmy pod Zamek Królewski. Podziwialiśmy piękno budynku, który został zbudowany w stylu barokowo - klasycystycznym. Potem powędrowaliśmy na ul. Świętojańską, gdzie mieści się Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela. Następnie pośpieszyliśmy na Rynek Starego Miasta. Po środku placu stoi pomnik Warszawskiej Syrenki. Wracając w kierunku autokaru, skręciliśmy na Plac Piłsudskiego, by tam zobaczyć Grób Nieznanego Żołnierza. Ponieważ dzień ten był słoneczny i ciepły, udaliśmy się na spacer po Łazienkach Królewskich. Uczestnicy wycieczki zachwycali się florą i fauną tego parku, była okazja do zrobienia pięknych zdjęć. Następnie zwiedzaliśmy stolicę z okien autokaru. Po tym pełnym wrażeń dniu udaliśmy się na zasłużony odpoczynek. Drugi dzień naszego pobytu w Warszawie również był udany.

  Trzeci - ostatni dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania niezwykle ważnego dla uczestników wycieczki obiektu - Stadionu Narodowego. Jest wśród nas wielu kibiców piłki nożnej

  i wizyta na tym stadionie była spełnieniem ich marzeń. Gdy weszliśmy na trybuny

  i wspięliśmy się na sam ich szczyt, z góry podziwialiśmy ogrom tego obiektu. Naprawdę, robi wrażenie! Potem pojechaliśmy autobusem do Centrum Nauki Kopernik, niewątpliwie jednego z najważniejszych punktów naszej wycieczki. Jest to wspaniały ośrodek nauki, którego misją jest rozbudzanie ciekawości, wspomaganie samodzielnego poznawania świata i uczenia się. Wszyscy mogliśmy poznawać prawa nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Mieliśmy okazję własnoręcznie dokonywać wielu doświadczeń naukowych, zobaczyć na własne oczy mechanizmy funkcjonowania ludzkiego organizmu, urządzeń, wszechświata i wielu innych aspektów otaczającego nas świata. To był ostatni punkt programu naszej wycieczki, wróciliśmy do autokaru i wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu.

  Wycieczka była bardzo udana. Zobaczyliśmy wiele interesujących miejsc. Panowała miła atmosfera. Zrobiliśmy sporo pamiątkowych zdjęć. Pomimo zmęczenia oraz oszołomienia natłokiem wrażeń byliśmy zadowoleni. Mamy nadzieję, iż ponownie odwiedzimy to wspaniałe miasto.

  ZAPRASZAMY DO GALERII.

 • ŚWIĘTO FLAGI W NASZYM MIEŚCIE

  ŚWIĘTO FLAGI W NASZYM MIEŚCIE

  2-go Maja zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w grze miesjkiej organizowanej z okazji święta flagi.

  Zapewniamy: ciekawe zadania do wykonania na punktach kontrolnych, dużo dobrej zabawy, ciekawe nagrody, upominki dla każdego patrolu.

  Rozpoczęcie gry: 2 Maja 2019 godz. 16.30

  Termin zgłoszeń: 28.04.2019

  Zgłoszenia telefoniczne: 511 587 287

  Patrole: 2 do 5 osób (w tym jedna osoba pełnoletnia)

  Rozpoczęcie oraz zakończenie gry: taras przed MDK w Łaziskach Górnych.

  Przed rejestracją patrolu prosimy o zapoznanie się z regulaminem gry dostępnym na stronie Szczepu: www.szczeplaziska.zhp.net.pl.

   

  Jacek Kudla

  Komandant 1 Szczepu DHiZ "ŁAZISKA"

 • WAŻNA INFORMACJA!

  WAŻNA INFORMACJA!

  Od środy (24.04.2019r.) w naszej szkole będą odbywać się lekcje (wg nowego planu lekcji-dostępny na stronie internetowej oraz librusie). Niektóre lekcje mogą być odwołane lub prowadzone zastępstwa, ze względu na to, że niektórzy nauczyciele nadal biorą udział w ogólnopolskim strajku nauczycieli. Świetlica działa zgodnie z planem.

  Zaplanowana wycieczka do Warszawy odbywa się również zgodnie z harmonogramem.

 • UWAGA ! ZMIANA PLANU LEKCJI!

  W zakładce PLAN LEKCJI opublikowany jest nowy plan lekcji, który obowiązywał będzie od środy po Świętach Wielkanocnych.

   

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im.Powstańców Śląskich
  43-173 Łaziska Górne
  ul. Szkolna 4
 • 32 22 41 207

Galeria zdjęć