• Koła zainteresowań

  • Imię i nazwisko nauczyciela

   Nazwa zajęć

   Klasa

   Termin

   Monika Szczyrba

   „Aktywnie i kreatywnie”

   klasa IV

   klasa I

   piątek 11.45 – 12.30

   Jolanta Niewińska

   Terapia ręki

   klasy I - III

   piątek 11.45 – 12.30

   (od stycznia)

   Beata Fraj

   Zajęcia ogólnorozwijające

   w bibliotece szkolnej

   klasa IV

   czwartek 8.00 – 8.45

   Agnieszka Szrubarz

   Kinga Górny

   Zajęcia artystyczne

   klasa IV

   piątek 11.45 – 12.30

   Marek Muszyński

   Przygotowanie do egzaminu

   z matematyki

   klasa VIIIb

   poniedziałek 13.40 – 14.25

   (od stycznia)

   Aleksandra Hołdyk

   Przygotowanie do egzaminu

   z matematyki

   klasa VIIIa

   wtorek 7.45 – 8.45

   Tatiana Ryczko

   Przygotowanie do egzaminu

   z języka polskiego

   klasa VIIIa

   środa 8.00 – 8.45

   Danuta Gilner

   „Pogotowie dydaktyczne”

   klasa V

   klasa VII

   Czwartek 13.40 – 14.25

   Barbara Jaszczyk

   Zajęcia sportowe dla uczniów

   klasa IV

   w miarę potrzeb

   Sebastian Kassolik

   Zajęcia sportowe dla uczniów

   klasa IV

   środa 15.00 – 16.00

  • brak danych