• Koła zainteresowań


  • Nazwa zajęć

     Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

   Klasa

   Termin

   Aktywni i kreatywni

   Monika Szczyrba

   II

   piątek

   8.00-8.45

   Piknik Literacki

   Agnieszka Szrubarz

   grupa świetlicowa

   wtorek

   12.30-13.15

   Zajęcia z rękodzieła

   Beata Fraj

   IV-VI

      

   Przygotowanie do egzaminu z języka angielskiego

   Dariusz Szweda

   VIII

   piątek

   12.45-13.30

   Przygotowanie do egzaminu z języka polskiego

   Sabina Baran-Wloczek

   VIII

   czwartek

   7.00-7.45

   Kółko sportowe

   Sebastian Kassolik

   IV-VIII

   wtorek

   13.30-14.25

   Kółko przyrodnicze

   Danuta Gilner

   IV-VIII

   czwartek

   14.35-15.20

   Koło filmowe

   Agnieszka Rzepka

   VI-VIII

   wtorek lub piątek

   zgodnie z planem

   Koło taneczne

   Górnik Martyna

   IV-VIII

   poniedziałek

   14.25-15.10

   Koło wokalne

   Izabela Szczyrbowska

   IV-VIII

   wtorek

   11.45-12.30
   /według potrzeb

   Kółko chemiczne

   Anna Skrzypczak

   VII-VIII

    

    

  • brak danych