• Deklaracja dostępności

   Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Powstańców Śląskich. 

   Data publikacji strony internetowej: 2013-02-21

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

   Stan dostępności cyfrowej

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
   -  filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
   - zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
   -  dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

   Ułatwienia na stronie internetowej

   - możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
   - skala szarości, podświetlane linki
   - mapa strony – w prawym dolnym rogu.

   Przygotowanie deklaracji dostępności

   Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-31

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Data aktualizacji deklaracji: 2024-03-27

   Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tatiana Ryczko, dyrektor@sp5.laziska.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 32 2241207. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

   W zgłoszeniu podaj:

   • swoje imię i nazwisko,
   • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
   • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
   • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

    

   Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

   Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

   Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

   Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

   Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Górnych
   • Adres: ul. Szkolna 4, 43-173 Łaziska Górne
   • E-mail: sekretariat@sp5.laziska.pl
   • Telefon: 32 224 12 07

   Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich, ul, Szkolna 4, 43 -173 Łaziska Górne

   1. Do budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Górnych prowadzą 3 wejścia. Wejście główne usytuowane jest od ul. Szkolnej. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Drugie wejście do budynku znajduje się od strony sali gimnastycznej, prowadzą do niego schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Istnieje jeszcze trzecie wejście prowadzące wprost z parkingu, posiada ono jeden stopień. Wejściem tym wchodzą tylko pracownicy szkoły.

   2. Szkoła składa się z piwnicy (nieużywanej przez uczniów), parteru, pierwszego i drugiego piętra. W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynku nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.

   3. W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

   4. Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

   5. Do budynku szkoły może wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

   6. Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

   Informacje dodatkowe

   Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

   Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą skontaktować się ze Szkołą Podstawową nr 5 im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Górnych w następujący sposób:

   • sporządzając pismo i wysyłając je na adres: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich, ul. Szkolna 4, 43-173 Łaziska Górne,

   • sporządzając i dostarczając pismo do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 5 im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Górnych,

   • sporządzając i wysyłając wiadomość na adres e-mail: sekretariat@sp5.laziska.pl lub poprzez platformę do kontaktu ePUAP

   • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, korzystając z numeru telefonu: 32 224 12 07.

   Informacja dla osób niewidomych i mających problem z widzeniem 

   Osoby niewidome i mające problem z widzeniem otrzymają pomoc w szkole. Należy wcześniej poinformować telefonicznie pracownika szkoły o problemie z widzeniem pod numerem telefonu: 32 224 12 07. Istnieje także możliwość wizyty w szkole z psem przewodnikiem, który pomaga osobie przy poruszaniu się.

    

    • Informacja o zakresie działalności szkoły w PJM (polskim języku migowym)

    • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Górnych

    •  O SZKOLE

     Czym zajmuje się szkoła?

     Szkoła prowadzi bezpłatne nauczanie dla dzieci i młodzieży.

     W szkole uczą się dzieci w klasach od pierwszej do ósmej.

     Dyrektorem szkoły jest Pani Tatiana Ryczko.

     Wicedyrektorem jest Pani Sabina Baran-Wloczek. 

     Gdzie znajduje się szkoła?

     Nasza szkoła znajduje się w Łaziskach Górnych przy ul. Szkolnej 4.

       WEJŚCIE DO SZKOŁY

     Jak wejść do szkoły?

     Budynek szkoły ma dwa wejścia.

     Wejściem głównym wchodzą osoby do sekretariatu szkoły, uczniowie oraz pracownicy.

     Wejście boczne, od strony sali gimnastycznej, jest odpowiednie dla osób niepełnosprawnych, starszych i rodziców z małymi dziećmi. Tam przygotowany jest podjazd (pochylnia) dla osób niepełnosprawnych.

      SEKRETARIAT SZKOŁY

     To są drzwi do sekretariatu szkoły. Sekretariat szkoły znajduje się na parterze.

     Sekretariat to miejsce, w którym można załatwić wszystkie sprawy.

     Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

      Żeby załatwić sprawy w sekretariacie szkoły, można:

     • napisać pismo i wysłać je na adres:

     Szkoła Podstawowa nr 5, ulica Szkolna 4, 43-173 Łaziska Górne,

     • napisać pismo i przynieść je osobiście do sekretariatu szkoły.
     • napisać wiadomość i wysłać na adres: sekretariat@sp5.laziska.pl,
     • zadzwonić pod numer 32 22 41 207,
     • przyjść do sekretariatu i spotkać się z pracownikiem, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
     • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

     Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP.

     Informacje o szkole znajdują się także na stronie internetowej pod adresem www.sp5.laziska.pl

      

  • Napisz do nas

   Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prześlij nam wiadomość za pomocą tego formularza kontaktowego.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać