•            Pedagog specjalny - godziny pracy i kontakt.

     • Drodzy rodzice

     • Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły jesteście partnerami w naszej pracy wychowawczej. Dlatego też zależy nam na owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.
     •  
     • Jako pedagodzy, pracujemy w szkole z waszym dzieckiem, starając się w jak najlepszy sposób stymulować jego rozwój psychofizyczny. Mamy możliwość kontroli jego postępów i określania zakresu koniecznych ćwiczeń do wykonania. Istotne w pracy z dzieckiem jest to, by nie ćwiczyło zbyt długo, ale żeby pracowało systematycznie. Dlatego liczymy na Waszą współpracę, gdyż jako rodzice macie mnóstwo możliwości i okazji do zainicjowania domowych lekcji-treningów. Spróbujcie poświęcić swemu dziecku 15 minut dziennie (codziennie) na wspólne gry i zabawy.
     •  
     • W razie pytań, służymy pomocą i zapraszamy Państwa do kontaktu.
    • GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO:

      

     Jolanta Niewińska

     wtorek: 10:30 - 16:30

     w tym rewalidacja:12:50 - 13:50

     godzina dostępności: wtorek: 16:30 - 17:00

     Zapraszam do kontaktu przez dziennik elektroniczny, adres email: pedagog@sp5.laziska.pl oraz kontakt telefoniczny: 32 22 41 207 - Jolanta Niewińska

      

     GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO:

      

     Katarzyna Janoszek

      

     środa: 14:20 - 15:20

      

     czwartek:11:35 - 12:35, 15:40 - 16:40

      

     piątek: 12:30 - 13:30

      

     godzina dostępności: piątek: 07:15 - 07:45

     •  
     • Zapraszam do kontaktu przez dziennik elektroniczny, adres email: k.janoszek@sp5.laziska.pl oraz poprzez kontakt telefoniczny: 32 22 41 207 - Katarzyna Janoszek
     •