• UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

     • Przypominamy że w dniu 19 czerwca 2019r. odbędzie się uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

      Plan uroczystości:

      8:45 - zbiórka wszystkich uczniów pod szkołą, przejście do kościoła

      9:00 - Msza Św. w kościele parafialnym

      ok. 10:00 - uroczysta akademia i spotkania z wychowawcami w klasach

      ok 11:00 - zakończenie uroczystości, powrót do domu

      Przypominamy również że w tym dniu obowiązuje wszystkich uczniów strój odświętny.

      Warto też zabrać ze sobą teczkę lub koszulkę na świadectwo.

     • UCHWAŁA RM W SPRAWIE STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW

     • Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwaliła nowy Regulamin udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów Burmistrza Miasta Łaziska Górne w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Łaziska Górne".

      Prosimy o zapoznanie się i dopilnowanie terminów składania dokumentów.

      Tekst regulaminu dostępny jest poniżej:

      Stypendia_2019.pdf

     • KONKURSY MATEMATYCZNE

     • Przyzwyczailiśmy się już do wysokich lokat naszych uczniów w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny".

      W tym roku najwyższym osiągnięciem może pochwalić się Antek Szczyrba z klasy 5a. Zajął on I miejsce w powiecie z wynikiem BARDZO DOBRYM.

      Wyróżnienia natomiast otrzymali:

      Joasia Klapuch z kl. 6b - VI miejsce w powiecie, Arek Blanik z kl. 2 - IX miejsce w powiecie oraz Tomek Przechrzta z kl. 2, Tomek Kałuża z kl. 4b, Kacper Czardybon z kl. 5b i Klaudiusz Boguń z kl. 6b.

      Finalistów mamy również w IV Powiatowym Konkursie Matematycznym, lecz tutaj na wyniki dopiero czekamy.

      Wszystkim serdecznie gratulujemy!

     • ENERGIA JĄDROWA- OD ATOMU DO ATOMU

     • We wtorek 5 czerwca br. p. Aleksandra Hołdyk (SP5) i p. Grzegorz Fortuna (SP2) w ramach projektu "Aktywna tablica" oraz współpracy międzyszkolnej, przeprowadzili lekcję otwartą na temat energii jądrowej dla uczniów klasy siódmej Szkoły Podstawowej nr 8 im. B. Chrobrego w Mościskach - Orzeszu.

      Lekcja miała charakter wykładu podpartego prezentacją multimedialną z elementami ćwiczeń praktycznych, podczas których uczniowie mieli okazję połączyć i wykorzystać wiedzę i umiejętności chemiczno - matematyczne.

     • ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

     • DRODZY RODZICE PRZYSZŁOROCZNYCH PIERWSZOKLASISTÓW,

      W dniu 11.06.2019r o godz. 18.00 w szkole odbędzie się w naszej szkole spotkanie z rodzicami przyszłych pierwszoklasistów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczną naukę w naszej szkole.

      Serdecznie zapraszamy

     • AKCJA POCZTÓWKOWA MAPA POLSKI

     • Klasa 3 bierze udział w akcji POCZTÓWKOWA MAPA POLSKI. Wysłaliśmy ponad 30 pocztówek i otrzymaliśmy 10 widokówek z pozdrowieniami z różnych stron Polski. Czekamy z niecierpliwością na kolejne pozdrowienia.

     • SPOTKANIE KLAS I-III Z POLICJANTAMI

     • Klasy młodsze naszej szkoły w dniu 4.06.2019 spotkały się z policjantami, którzy jeszcze raz przypomnieli o wszystkich ważnych zasadach bezpieczeństwa o których nie powinniśmy zapomnieć, zwłaszcza na wakacjach. Sierż. szt. Rafał Babiński sprawdził czy dzieci pamiętają jak zachować się w kontakcie z nieznajomymi, co oznaczają poszczególne kolory flag na strzeżonych kąpieliskach oraz jaką postawę należy przyjąć w razie ataku psa. Dzieci znały zasady na szóstkę! Dziękujemy Policjantom za wizytę w naszej szkole.

     • WYCIECZKA KLASY 4A

     • Dnia 4 czerwca uczniowie klasy 4a wybrali się na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego w Kuźni Raciborskiej. Jej celem było przybliżenie dzieciom historii i tradycji naszego regionu, pokazanie zdrowego stylu życia, umożliwienie kontaktu z ekosystemem łąk i lasów oraz zwierzętami hodowlanymi. Wycieczkę rozpoczęliśmy od przejażdżki wozem zaprzężonym w piękne konie. Dzieci mogły z bliska przyjrzeć się i pogłaskać konie i kozy pod nadzorem opiekunów, a także nakarmić zwierzęta. Serca dziewczynek skradły zwłaszcza dwie małe kózki Jacuś i Agatka. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych przez gospodynię, panią Agnieszkę. Dzieci miały okazję spróbować swoich sił w praniu na tarze. Mogły także samodzielnie posadzić sadzonkę i zabrać ją do domu. Na zakończenie wycieczki odbyło się ognisko z kiełbaskami, a także degustacja lemoniady domowej roboty i pysznej babki upieczonej przez nasza przemiłą gospodynię. Atmosfera w czasie wycieczki była bardzo miła, dziewczynki i chłopcy czuli się niezwykle swobodnie, ale też potrafili się odpowiednio zachować.Dziękujemy gospodyni, pani Agnieszce za serdeczne przyjęcie oraz gościnność

     • BEZPIECZEŃSTWO

     • DZIAŁANIA POPRAWIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W SP 5

      DZIAŁANIA POPRAWIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W SP 5

      1. Integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, uczniów, rodziców) w zakresie podniesienia bezpieczeństwa
      • Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, z pedagogiem w celu oceny uczniów sprawiających problemy wychowawcze.
      • Organizowanie i uczestnictwo w posiedzeniach zespołu wychowawczego, rady rodziców, samorządu uczniowskiego.
      • Opracowywanie programu działań mającego na celu podniesienie bezpieczeństwa w szkole                    i wyeliminowanie sytuacji trudnych.
      1. Realizacja i ewaluacja działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach Programu Wychowawczo – Profilaktycznego
      • Diagnozowanie społeczności szkolnej (rodzice, nauczyciele, uczniowie) dotyczące bezpieczeństwa              w szkole. Wychodzenie naprzeciw potrzebom społeczności szkolnej. Modyfikowanie w/w programu.
      • Organizowanie spotkań, prelekcji oraz warsztatów dla rodziców, nauczycieli, uczniów, mające na celu uświadomienie współczesnych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi – współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły.
      • Organizowanie szkoleń Rady Pedagogicznej prowadzonych przez specjalistów różnych dziedzin oraz w ramach WDN, w celu podniesienia wiedzy i umiejętności kadry.
      • Ocena realizowanych zadań z profilaktyki – ocena pracy w kierunku uczenia właściwych zachowań            w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.
      1.  Programy dodatkowe realizowane na terenie szkoły podnoszące bezpieczeństwo uczniów:
      • Archipelag Skarbów – uczniowie klas VII i VIII oraz rodzice wzięli udział w zajęciach profilaktyki zintegrowanej dla młodzieży. Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia.
      • Szkoła bezpiecznego Internetu
      • Postaw na rodzinę – dobre relacje w rodzinie chronią młodych ludzi przed sięganiem po używki!
      • Szkoła bez przemocy – partnerska współpraca pomiędzy szkołą i rodziną jest jednym z kluczowych warunków skutecznego przeciwdziałania i zapobiegania przemocy szkolnej oraz wyrazem troski          o rozwój oraz jakość edukacji wychowania dzieci. Rodzic i nauczyciel są dla dziecka pierwszymi autorytetami – dlatego ich współpraca pozwala na wczesne reagowanie w przypadku problemów oraz wsparcie młodego człowieka w najważniejszych momentach życia.
      • Zachowaj Trzeźwy Umysł – program ma na celu kompleksowe wspieranie uczniów w rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem dbania o własne zdrowie, higienę, sferę emocjonalną oraz relacje           z innymi.
      • „Masz jedno życie – powtórek nie ma” – Uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w artystycznym programie profilaktyki uzależnień.
      • Cybernauci – warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli, kompleksowy projekt bezpiecznych zachowań w sieci.

      Działania prowadzone na terenie szkoły oraz realizacja wszystkich programów odbywa się z udziałem całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego – rodziców, uczniów, nauczycieli oraz instytucji wspierających działalność szkoły.

      Partnerska współpraca pomiędzy szkołą i rodziną jest jednym z kluczowych warunków skutecznego przeciwdziałania i zapobiegania niebezpieczeństwu oraz wyrazem troski o rozwój i jakość edukacji i wychowania dzieci. Wszystkie działania prowadzone na terenie szkoły mają na celu pogłębienie relacji zarówno rodziców z dziećmi, jak i rodziców z nauczycielami. Rodzice mają szansę zwiększyć swoje umiejętności opiekuńczo – wychowawcze. Wspólnie z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi szkołę, wypracowują rozwiązania zmierzające do poprawy komunikacji rodzice – dzieci. Współpraca z Radą Rodziców w zakresie realizacji zadań integrujących działania wychowawcze szkoły i rodziny. Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie propozycji poprawy bezpieczeństwa. Współpraca z PPP, MOPS, Policją, Strażą Miejską, Sądem itp. w zakresie promocji zasad bezpieczeństwa. Przyjmowanie zgłoszeń, interwencji, skarg uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz osób spoza szkoły. Zabezpieczenie całej sieci internetowej w szkole. Monitoring umieszczony wewnątrz i na zewnątrz budynku. Wyznaczanie miejsc na spędzanie przerw przez uczniów. Organizowanie apeli szkolnych, porządkowych celem przekazania informacji o zasadach bezpiecznego zachowania się uczniów w szkole i poza nią. Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły ale także poza nią. Dzielenie się wiedzą na temat sposobów poprawy bezpieczeństwa. Współuczestnictwo w tworzeniu programów poprawiających stan bezpieczeństwa w szkole. Dzielenie się wiedzą na temat mechanizmów ryzykownych zachowań z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Organizowanie we współpracy ze szkolnym pracownikiem BHP szkoleń Rady Pedagogiczne i pracowników w zakresie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, udzielania pierwszej pomocy. Przyjmowanie propozycji szkoleń Rady Pedagogicznej  w zakresie bezpieczeństwa, agresji i przemocy.

     • PIELGRZYMKA- WYCIECZKA KLASY 3 I 4B

     • Klasa 3 i 4 b 31.05. były na wycieczce-pielgrzymce w Mikuszowicach Krakowskich. Zwiedziliśmy piękny drewniany kościółek św. Barbary, uczestniczyliśmy we Mszy św. razem z dziećmi komunijnymi, wysłuchaliśmy pięknej historii o patronce tego kościółka św. Barbarze i oglądaliśmy malowidła na ścianach kościoła przedstawiające sceny z życia świętej. Potem wyjechaliśmy kolejką linową na górę Żar (761 m.n.p.m) w Beskidzie Małym.  Na sztucznie spłaszczonym wierzchołku góry mogliśmy zobaczyć zbiornik wodny, który jest częścią kompleksu elektrowni szczytowo – pompowej. Będąc na szczycie góry Żar mieliśmy możliwość oglądać jak startują paralotniarze. Pogoda nam dopisała, wycieczka się udała. Było super.