• Kalendarium szkoły


    • KALENDARIUM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

     im. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

     W ŁAZISKACH DOLNYCH


      

      

     1861r.

     Budowa  i oddanie do użytku pierwszej szkoły w Łaziskach Dolnych.

      

     1882r.

     Powiększenie budynku szkoły poprzez dobudowę piętra dzięki wysiłkom mieszkańców Łaziskach Dolnych.

      

     1910r.

     Rozpoczęcie budowy drugiej szkoły dla dwóch kolejnych klas oraz budynku mieszkalnego dla nauczycieli.

      

     1912r.

     Oddanie do użytku nowych obiektów; powstanie czteroklasowej szkoły podstawowej.

      

     5 listopada 1922r.

     Pierwszy dzień nauki w polskiej szkole po powrocie Śląska do Macierzy.

      

     3 września 1939r. – 30 stycznia 1945r.

     Okupacja hitlerowska. Częściowe odremontowanie budynku szkoły. Nauka w języku niemieckim.

      

     20 marca 1945r.

     Wznowienie nauki w polskiej szkole.

      

     1958r.

     Rozbudowa istniejącej szkoły czteroklasowej wysiłkiem mieszkańców Łazisk Dolnych. Założenie Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły. W rozbudowie pomocy udzieliły okoliczne zakłady pracy, a szczególnie kopalnia „Bolesław Śmiały”. Środki finansowe pozyskano też z Wojewódzkiego Funduszu Odbudowy Szkół (FOS). Społeczność daruje kamień – materiał budowlany przeznaczony na budowę kościoła.

      

     15 stycznia 1961r.

     Oddanie do użytku nowej szkoły, w ramach akcji „Tysiąc szkół na tysiąclecie kraju”. Nadanie szkole imienia „Powstańców Śląskich” oraz przekazanie sztandaru. Zakładem opiekuńczym szkoły zostaje kopalnia „Bolesław Śmiały”.

      

     1977r.

     Tysięcznym uczniem szkoły zostaje uczeń klasy I -  Tomasz Harazin.

      

     1977r.

     Uroczyste otwarcie Szkolnej Izby Tradycji i Pamięci Narodowej.

      

     1981r.

     Oddanie do użytku boiska asfaltowego wraz z oświetleniem.

      

     1990r.

     Modernizacja szkoły. Wykonanie nowej elewacji szkoły.

      

     1990r.

     Powrót nauki religii do szkoły po 29–letniej przerwie.

      

     17 stycznia 1991r.

     Uroczyste obchody 30–lecia szkoły.

      

     1994r.

     Wymiana okien.

      

     1995r.

     Położenie nowych puzzli przed budynkiem szkoły.

      

     1996r.

     Oddanie do użytku Ogródka Jordanowskiego.

      

     1998r.

     Tysiąc pięćsetnym uczniem szkoły zostaje uczennica klasy I – Agnieszka Waligóra.

      

     1998r.

     Spotkanie społeczności uczniowskiej, nauczycieli i pracowników szkoły z ks. bp. Gerardem Bernackim w ramach wizytacji kanonicznej w parafii Niepokalanego Serca NMP w Łaziskach Dolnych.

      

     1999/2000r.

     Reforma oświaty dzieląca cykl kształcenia na podstawowy i gimnazjum; dotychczasowa SP nr 5 staje się sześcioletnią szkołą podstawową.

      

     21 czerwca 2000r.

     Ostatni rocznik kończy ośmioklasową szkołę podstawową.

      

     17 maja 2001r.

     Uroczyste obchody 40–lecia szkoły.

      

     2003r.-2004r.

     Pierwsza pracownia komputerowa.

      

     2004r.

     Spotkanie społeczności uczniowskiej, nauczycieli i pracowników szkoły z ks. bp. Stefanem Cichym w ramach wizytacji kanonicznej w parafii Niepokalanego Serca NMP w Łaziskach Dolnych.

      

     2005r.

     Przyznanie przez Prezydenta RP p. Krystynie Brząkalik medalu Komisji Edukacji Narodowej.

      

     2005r.–2007r.

     Wymiana instalacji elektrycznej w szkole.

      

     2006r.

     Remont świetlicy szkolnej.

      

     2006r.

     Przyznanie przez Prezydenta RP p. Irenie Gubernat medalu Komisji Edukacji Narodowej.

      

     2007r.–2009r.

     Nowe sanitariaty w szkole.

      

     2007r.

     Otwarcie Izby Tradycji.

     2007r.

     Druga pracownia komputerowa.

      

     2007r.–2008r.

     Oddanie do użytku szkoły boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnia.

      

     2008r.

     Wprowadzenie nauki języka angielskiego jako obowiązującego języka obcego w klasach I-VI.

      

     2008r.

     Centrum Multimedialne w bibliotece szkolnej.

      

     2009r.

     Nowa pracownia językowa.

      

     2009r.

     Remont kuchni szkolnej; przystosowanie do cateringu.

      

     12 listopada 2009r.

     Rozpoczęcie budowy nowej sali gimnastycznej.

      

     2009r.

     Spotkanie społeczności uczniowskiej, nauczycieli i pracowników szkoły z ks. bp. Józefem Kupnym w ramach wizytacji kanonicznej w parafii Niepokalanego Serca NMP w Łaziskach Dolnych.

      

     2009r.–2010r.

     Realizacja projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

      

     2010r.-2011r.

     Utworzenie miejsca zabaw w ramach projektu „Radosna szkoła”.

      

     2010r.–2011r.

     Realizacja projektu „Edu–Eureka – pomysł na edukację”.

      

     25 lutego 2011r.

     Jubileusz 150-lecia Szkoły Elementarnej na terenie Łazisk Dolnych i 50-lecie szkoły oraz uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej.