• Rok szkolny 2019/2020

    • 23 czerwca - Dzień Ojca

     Z tej okazji polecam wiersz Zbigniewa Herberta czytany przez Marka Kondrata "Mój ojciec".

      

      


     9 czerwca - Dzień Przyjaciela

      

     Wanda Chotomska - Najlepiej razem

      

     Kiedy jesteś sam jak palec, sam jak palec,
     Świat wygląda dość ponuro i paskudnie,
     Bo o smutki, bo o smutki dużo łatwiej.
     A o radość, a o radość znacznie trudniej.

     Kiedy jesteś wśród przyjaciół, to wiadomo,
     W trudnych chwilach na drugiego możesz liczyć,
     Bo jak nawet skrzydła trochę Ci oklapną,
     To przyjaciel własnych skrzydeł w mig pożyczy.

     Najlepiej razem, najlepiej razem
     Cieszyć się książką, piosenką, obrazem,
     I z przyjacielem dzielić każdą myśl.
     Najlepiej razem, zawsze razem - tak jak dziś.

      

     Cytaty o przyjaźni z książki "Mały Książę" Antoine de Saint-Exupery

      

     – Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie!
     – A jak to się robi? – spytał Mały Książę.
     – Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siedzisz w pewnej odległości ode mnie, ot tak, na trawie. Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz. Mowa jest źródłem nieporozumień. Lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej…

      

     – Szukam przyjaciół. Co znaczy „oswoić”?
     – Jest to pojęcie zupełnie zapomniane – powiedział lis. – „Oswoić” znaczy „stworzyć więzy”.
     – Stworzyć więzy?
     – Oczywiście – powiedział lis. – Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, podobnym do stu tysięcy małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie. I ty mnie nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów. Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować.

      


      

     XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

     Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”

     XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 2020 „Cała Polska czyta o zwierzętach” - Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn” czyta Julia Adamczyk – studentka aktorstwa

      


     XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

     Przemysław Dąbrowski czyta fragmenty książki „My, psy, czyli czapka admirała Yamamoto”

      

           Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

     30 maja rozpoczął się XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (XIX OTCD), który potrwa do 7 czerwca. Tegoroczny Tydzień odbywa się pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”.

     Organizatorem wydarzenia jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, Patronami Honorowymi – Biblioteka Narodowa i Polski Komitet Olimpijski, a Partnerem Merytorycznym – Fundacja WWF Polska.

     Tematem przewodnim XIX OTCD są zwierzęta. 

      


     Bajki dla najmłodszych

      

     Polecam Wam dzisiaj stronę z bajkami oraz grami ale także nauką języków obcych 

     http://www.yummy.pl/library/pl/main/pl/bajki

      

      

      

      


     Dzień mamy

     Mamo, chciałbym ci przynieść latający dywan.

     I kaczkę, która znosi szczerozłote jajka,

     Żebyś żyła beztrosko - wesoła, szczęśliwa,

     Lecz takie dziwy znaleźć można tylko w bajach.

      

     Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenia,

     Za twą miłość matczyną nigdy nie zachwianą

     Mogę tylko twą szyję otoczyć ramieniem

     I szepnąć ci do ucha: Dziękuję ci, mamo.

     "Do matki" (fragment) W. Grodzieńska

      

     Ona mi pierwsza pokazała księżyc

     i pierwszy śnieg na świerkach,

     i pierwszy deszcz.

     Byłem wtedy mały jak muszelka, a czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne.

     Noc.

     Dopala się nafta w lampce.

     Lamentuje nad uchem komar.

     Może to ty, matko, na niebie

     jesteś tymi gwiazdami kilkoma?

      

     Albo na jeziorze żaglem białym?

     Albo falą w brzegi pochyłe?

     Może twoje dłonie posypały

     Mój manuskrypt gwiaździstym pyłem?

     "Spotkanie z matką" (fragmenty), K.I. Gałczyński

      


     Muzeum Śląskie online

     Międzynarodowy Dzień Muzeów, zwany również Dniem Muzealnika jest obchodzony co roku 18 maja. Ustanowiła go w 1977 roku działająca przy UNESCO Międzynarodowa Rada Muzeów (International Council of Museums – ICOM).

     Polecam Wam twórcze spotkania online, podczas których możecie zapoznać się bliżej z ciekawą architekturą Muzeum Śląskiego. Nowa siedziba tej instytucji powstała na terenie dawnej kopalni „Katowice”. Tworzą ją nowoczesne szklane konstrukcje i zabytkowe budynki pokopalniane z czerwonej cegły. Na tej stronie muzeum zostały udostępnione  szablony do zbudowania modeli budynków muzealnych. 

     Zapraszamy do oglądania filmu, w których edukatorka, Małgorzata Pękala, prezentuje poszczególne etapy pracy.

     https://youtu.be/gu-Qbylm690

      

     Do pobrania:

     1. Szablon – Wieża widokowa
     2. Szablon – Restauracja
     3. Szablon – Łaźnia
     4. Szablon – Budynek Centrum Scenografii Polskiej
     5. Szablon – Budynek administracyjny
     6. Szablony – Budynek Główny
     7. Szablon – Stolarnia

      

      


     Uśmiechnij się! W domu też jest fajnie

     Polecam Wam dzisiaj bezpłaty zbiór opowiadań „Uśmiechnij się! W domu też jest fajnie” przygotowany specjanie dla dzieci i rodziców, którzy mierzą się obecnie z izolacją i edukacją zdalną.

     Książęczka powstała w ramach projektu Rethinking Education w ścisłej współpracy z Happy Color. Zawiera krótkie opowiadania i ćwiczenia kreatywne dla najmłodszych, których celem jest dostarczenie okazji do wytchnienia, wspólnej zabawy i budowania bliskości.

     Autorką tekstów jest Ewelina Sierocka – mama, która w wyniku obostrzeń związanych z pandemią musiała przemodelować swoje życie i zostać ze swoją pociechą w domu. Ilustracje do książki stworzyły Mery Winiecka i Natalia

     https://dtwszkole.pl/wp-content/uploads/2020/05/usmiechnij-sie-w-domu-tez-jest-fajnie-książeczka-rethinking-education.pdf

      


     Dzisiaj polecam Wam film animowany o naszym wielkim rodaku :-)

      

      


     Dzisiaj chciałam Wam zaproponować przeczytanie wierszy napisanych przez Karola Wojtyłę

     Miłość mi wszystko wyjaśniła

     Autorem wiersza jest KAROL WOJTYŁA

     Mi­łość mi wszyst­ko wy­ja­śni­ła,
     Mi­łość wszyst­ko roz­wią­za­ła -
     dla­te­go uwiel­biam tę Mi­łość,
     gdzie­kol­wiek by prze­by­wa­ła.
     A że się sta­łem rów­ni­ną dla ci­che­go otwar­tą prze­pły­wu,
     w któ­rym nie ma nic z fali hu­czą­cej, nie opar­tej o tę­czo­we pnie,
     ale wie­le jest z fali ko­ją­cej, któ­ra świa­tło w głę­bi­nach od­kry­wa
     i tą świa­tło­ścią po li­ściach nie osre­brzo­nych tchnie.

     Więc w tej ci­szy ukry­ty ja - liść,
     oswo­bo­dzo­ny od wia­tru,
     już się nie tro­skam o ża­den z upa­da­ją­cych dni,
     gdy wiem, że wszyst­kie upad­ną.

     Do Sosny Polskiej

     Autorem wiersza jest KAROL WOJTYŁA

     Gdzie win­ni­ce, gdzie won­ne po­ma­rań­cze ro­sną,
     Ty do­mo­wy mój pro­sta­ku, za­ko­piań­ska so­sno,
     Od mat­ki i sióstr ode­rwa­na rodu,
     Sto­isz, sie­ro­to, po­śród cu­dze­go ogro­du.

     Jak­że tu mi­łym je­steś go­ściem memu oku,
     Bo­wiem obo­je do­świad­cza­my jed­ne­go wy­ro­ku.
     I mnie tak­że prze­nio­sła piel­grzym­ka da­le­ka.
     I mnie w cu­dzej zie­mi czas ży­cia ucie­ka.

     Cze­muś-choć cię sta­ra­nia cu­dze oto­czy­ły,
     Nie roz­wi­nę­ła wzro­stu-utra­ci­ła siły?
     Masz tu wcze­śniej i słoń­ce, i rosy wio­śnia­ne.
     A prze­cież twe ga­łąz­ki bled­ną po­chy­la­ne.

     Więd­niesz, usy­chasz,
     smut­na wśród kwiet­nej płasz­czy­zny
     I nie ma dla cie­bie ży­cia,
     bo nie ma Oj­czy­zny. Drze­wo wier­ne!

     Nie znie­siesz wy­gna­nia, tę­sk­no­ty
     Jesz­cze tro­chę je­sien­nej i zi­mo­wej sło­ty,
     A pad­niesz mar­twa-obca zie­mia cię po­grze­bie-Drze­wo moje!
     Czy będę szczę­śliw­szy od cie­bie?

     żródło: https://poezja.org/wz/Wojtyła_Karol/https://poezja.org/wz/Wojtyła_Karol/


     W tym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, a rok 2020 ogłoszony został rokiem Jana Pawła II.

     Na stronie Instytutu Dialogu Międzykulturowego w Krakowie można znaleźć wiele ciekawych treści dotyczących tego wspaniałego Polaka m.inn. filmy o pontyfikacie Ojca Świętego Jana Pawła II „W starym kinie” utrzymane w klimatach tamtego czasu.

     Lata dwudzieste i trzydzieste ubiegłego stulecia to już zupełnie inna epoka. Produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych stawiała wtedy nieśmiałe kroki, a obejrzenie obrazu dźwiękowego było prawdziwym wydarzeniem. Przeważnie to pianista improwizował w czasie projekcji podkład muzyczny do wyświetlanych scen.

      

     Więcej informacji znajdziecie na stronie https://idmjp2.pl/index.php/pl/2197-film-jan-pawel-ii-w-starym-kinie

      


     15 maja  - Dzień Rodziny

     Polecam  do wspólnego czytania złotą listę książek przygotowanych przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom:

     https://calapolskaczytadzieciom.pl/polecamy/zlota-lista/

      

      

      


     Zrób sobie sam tom o przygodach Basi

      

     Na stronie Wydawnictwa Egmont można pobrać książeczkę z serii Basia do samodzielnego uzupełnienia własną twórczością.

     Zapraszam Was do zabawy. Piszcie, wymyślajcie, uzupełniajcie.

     https://emp0pwn0cdn0blob0egmont0prod.static-osdw.pl/egmontfiles-repository/eb36793b280e4d11a687dc6a69227ebe/ksiazka_o_basi.pdf

     Do dzieła!

      

      


     Dopasuj flagi

     Unia Europejska, której symbolem jest niebieska flaga z dwunastoma gwiazdami, składa się dziś z 27 państw. Każde z nich ma swoją własną flagę. Odwracaj karty i sprawdź, czy znasz wszystkie flagi! Przy okazji możesz dowiedzieć się, co oznaczają kolory i symbole na fladze.

     https://europa.eu/learning-corner/match-the-flags_pl

      

      


     Unia Europejska: z czym to się je?

      

     Dzisiaj kolejny dzień z Unią Europejską. 

     Proponuję Wam zabawną mapa interaktywną, która pozwala uczniom dowiedzieć się więcej o Unii Europejskiej. Dzięki niej można m.in. dowiedzieć się, jakimi potrawami delektują się Czesi, jaka dyscyplina sportu jest najpopularniejsza na Słowacji i kto był najsławniejszym malarzem w Holandii!

     https://europa.eu/learning-corner/the-eu-whats-it-all-about_pl

      


     Unia Europejska

      

     Zapraszam Was dzisiaj do zagrania w grę "Odkryjmy Europę"

     https://europa.eu/learning-corner/lets-explore-europe_pl

      


     #zostańwdomu #TerazCzasNaCzytanie

     Na Facebooku Galaktyka Czytelnika można pobrać opowiadanie o Basi

     Basię, podobnie jak inne dzieci, dziwią zmiany w jej otoczeniu. Co się dzieje? Dlaczego Janek przestał chodzić do szkoły, a ona do przedszkola? Dlaczego Tata wraca z pracy jeszcze bardziej zmęczony niż zwykle? I co o tym wszystkim sądzi Misiek Zdzisiek?

     Specjalnie na czas #zostańwdomu opowiadanie o Basi, Miśku Zdziśku i głupim wirusie.

     Przekonajcie się, jak rodzina Basi spędza ten czas!
     https://basia.com.pl/…/Files/MZ/_i/MZ_i_glupi_wirus_lite.pdf

      


     "Ale historia..." z Grażyną Bąkiewicz |

     Jadwiga kontra Jagiełło

     Na Facebooku Wydawnictwa Nasza Księgarnia fantastyczne filmy dotyczące książek wydawanych przez wydawnictwo. 

     Szczególnie polecam wam serię "Ale historia..." :

     "Ale historia..." z Grażyną Bąkiewicz | Jadwiga kontra Jagiełło

     https://www.facebook.com/WydawnictwoNaszaKsiegarnia/videos/263063428158921/

      

     "Ale historia..." z Grażyną Bąkiewicz | Kazimierzu, skąd ta forsa?

     https://www.facebook.com/WydawnictwoNaszaKsiegarnia/videos/252176012596426/

      

     "Ale historia..." z Grażyną Bąkiewicz | Mieszko, ty wikingu!

     https://www.facebook.com/WydawnictwoNaszaKsiegarnia/videos/176511566756964/


     Joanna Papuzińska

     O niedźwiedziu królewiczu 

     Wolne Lektury to biblioteka internetowa, której zasoby dostępne są całkowicie za darmo. W jej zbiorach znajduje się ponad 2400 utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami, motywami i udostępnione w kilku formatach - HTML , TXT , PDF, EPUB, MOBI, FB2. W bibliotece znajduje się również kilkaset audiobooków, czytanych przez takich aktorów jak: Danuta Stenka, Jan Peszek czy Andrzej Chyra. Projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

      

     Polecam Wam dzisiaj bajkę Joanny Papuzińskiej "O niedźwiedziu królewiczu". 

     https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kolberg-o-niedzwiedziu-krolewiczu/ 


      

     Gniazdo białego orła - Baśnie Polskie

     Dzisiaj coś o początkach państwa polskiego. Fim został zamieszczony przez Fundację Słowo i Kropka i Naszeczytanie.pl

      

      

      


     Krzyżówka Konstytucja 3 maja

      

     Kto chce sprawdzić swoją wiedzę na temat Konstytucji 3 maja niech rozwiąże poniższą krzyżówkę zamieszczoną na platformie Learningapps.org. Powodzenia!

     https://learningapps.org/783191

      


     Kilka zabaw dotyczących świąt majowych

      

     Zapraszam Was dzisiaj do rozwiązania kilku quizów związanych ze świętami majowymi.

          https://learningapps.org/view1128843 - gra learning apps

        

      

      

      

      

      

      

      

     https://learningapps.org/1854095 - uzupełnij słowa hymnu             

     https://learningapps.org/6036134  - gra milionerzy

      


     Dlaczego polska flaga jest biało-czerwona?

     Każde państwo na świecie obok godła i hymnu narodowego ma swoją flagę. Jak wyglądała pierwsza flaga Polski? Kto decyduje o tym, jak ona powinna wyglądać? Co symbolizują jej kolory?

     Polecam Wam film opublikowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci, który odpowiada na te pytania.

     Zobaczcie również animowany film o sybolach narodowych

      

      


     Wiwat maj, trzeci maj! - NINATEKA

     Ninateka – platforma internetowa, na której udostępniane są zasoby Narodowego Instytutu Audiowizualnego. W jej zasobach znajduje się ponad sześć tysięcy filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych, dostępnych legalnie i bezpłatnie.

     https://ninateka.pl/edu

     Polecam Wam cykl audycji Wiwat maj, trzeci maj! | Finezje literackie 

      pierwszym odcinku audycji historyk sztuki, profesor Juliusz Starzyński, w nagraniu archiwalnym opowiada o miejscach w Warszawie związanych z Konstytucją, które stały się elementem polskiej tożsamości i historii, towarzysząc kolejnym zrywom narodowościowym i wchłaniając coraz to nowe znaczenia.

     https://ninateka.pl/audio/finezje-literackie-1996-wiwat-maj-trzeci-maj-odc-1

      


     Majowe święta

      

     flaga Polski

     Przed nami majowe dni świąteczne: Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto Narodowe Trzeciego Maja.

     1 maja: Święto Pracy – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

     Międzynarodowe Święto Pracy zostało ustanowione przez Drugą Międzynarodówkę w 1891 r. dla upamiętnienia wcześniejszego o pięć lat protestu robotników w Chicago, krwawo stłumionego przez policję. W II Rzeczpospolitej obchody 1 Maja, organizowane przez Polską Partię Socjalistyczną, stanowiły wyraz protestu przeciwko systemowi. Po wojnie zaś przeobraziły się w propagandowy rytuał, mający system legitymizować. W latach 80. nielegalne demonstracje pierwszomajowe organizowała w opozycji do oficjalnych obchodów podziemna Solidarność.Dziś 1 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W wielu miejscowościach odbywają się marsze i okolicznościowe uroczystości.

     1 maja obchodzimy także katolickie święto Józefa Rzemieślnika. W tym dniu Kościół w sposób szczególny pragnie zwrócić uwagę na pracę ludzką, zarówno w aspekcie wartości chrześcijańskich, jak i społecznych, ogólnoludzkich i narodowych.

     2 maja: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą

     Dzień Flagi obchodzimy na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 r.

     Polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Są odwzorowaniem barw chorągwi polskiej, czyli oficjalnego symbolu państwa od średniowiecza: białego orła na czerwonym tle. Warto wiedzieć, że kolor czerwony na naszej fladze to karmazyn (do 1927 r. cynober), a biały jest srebrnobiały – nie śnieżnobiały.

     Po roku 2000 powszechne stało się noszenie 2 maja biało-czerwonej kokardy narodowej, który to zwyczaj spopularyzował prezydent RP Lech Kaczyński. Jest on kontynuowany przez jego następców – Bronisława Komorowskiego i obecnie Andrzeja Dudę.

     3 maja: Święto Narodowe Trzeciego Maja –  uchwalenie Konstytucji 3 maja

     Konstytucja 3 Maja była pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie, regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Uchwalony 3 maja 1791 r. akt prawny powstał przy współpracy posłów Sejmu Wielkiego i wspierającego ich środowiska, zawierał wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Konstytucja 3 maja m.in. zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa. Konstytucja zniosła też formalnie liberum veto.

      Poniżej  kilka propozycji dla uczniów na różnych etapach edukacyjnych.

     epodreczniki.pl:

      

     Źródła:

     1 maja w PRL

     Jakie barwy ma polska flaga?

     Oficjalne strony internetowe Prezydenta RP i Sejmu RP

     https://www.ore.edu.pl/2019/04/majowe-swieta/

      

      


     Cudaczek Wyśmiewaczek

     "Cudaczek-Wyśmiewaczek" to ulubiona lektura wielu pokoleń dzieci! 

     Cudaczek-Wyśmiewaczek, licho malusie i cieniutkie jak igła, mieszkał w domku, co to nie był ani duży, ani mały, tylko w sam raz. Nie jadł i nie pił, tylko śmiechem żył. Śmiał się i śmiał do rozpuku, a brzuszek pęczniał mu i pęczniał, aż napęczniał jak ziarnko grochu. Wtedy Cudaczek był syty i zadowolony.

     Obrażalska, Złośnicki, Beksa, pan Byle-jak, unikająca grzebienia Kasia i inne dzieci dostarczały złośliwemu skrzatowi wielu powodów do szyderczego śmiechu. Wredne licho tylko nim się żywiło i trudno było się od niego uwolnić. Koniecznie sprawdźcie, jak dzieciaki sobie z tym poradziły!

      

     Całą książkę można wysłuchać na kanale Bajkowisko. Najlepsi polscy lektorzy i znani artyści czytają tam ciekawe historie, wzbogacone o piękne ilustracje.

      

      

      


     Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

     23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Tegoroczna edycja ma przypomnieć o możliwości otwarcia się na innych pomimo dystansu i podróżowania dzięki wyobraźni. 

     Święto książki wywodzi się z Katalonii, a po raz pierwszy zorganizowano je w 1926 roku. Jest to ważna data w historii literatury światowej: data śmierci Cervantesa, urodzin i śmierci Szekspira, a także śmierci Inki Garcilasa  de la Vegi. Zgodnie z tradycją katalońską tego dnia mężczyźni obdarowują swoje partnerki czerwoną różą, a one darują im książkę. W 1995 roku UNESCO ogłosiła 23 kwietnia Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich.

      

     Z tej okazji dla do pobrania dla Was kilka fajnych zakładek stworzonych w programie Canva

                                             

     zakładka_1_.pdf            zakładka_2.pdf             zakładka_3.pdf              zakładka_4.pdf            zakładka_5.pdf


     Dzień Ziemi

     22 kwietnia przypada kolejny Dzień Ziemi. To święto o długoletniej tradycji. Po raz pierwszy Dzień Ziemi świętowano 22 kwietnia 1970 roku w Stanach Zjednoczonych.

     Celem organizatorów pierwszych obchodów było przekonanie społeczeństwa do zachowania, ochrony i odnowienia środowiska naturalnego oraz do zaspokajania potrzeb ludzi bez niszczenia środowiska.

     Poniżej możecie zobaczyć dwie bajki edukacyjne, która przybliżą Wam kwestie ekologiczne.

      

      


     Basia Urwiska

     W ramach akcji #NieZostawiamCzytelnika, którą zainicjowało Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich opowiadanie ze swojej książki „Basia Urwiska” czyta dla młodych czytelników Anna Wojtkowska-Witala – bibliotekarka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie.

     Ukazały się już 4 części, poniżej linki:

     Basia Urwiska cz. 1

     Basia Urwiska cz. 2

     Basia Urwiska cz. 3

     Basia Urwiska cz. 4

      


     Dlaczego warto czytać dzieciom

     Załączam Państwu do pobrania krótką prezentację, która w klarowny sposób przedstawia korzyści płynące z czytania oraz sprawdzone sposoby zachęcania dzieci do czytania. 

     Czytanie.pdf

     Każdy z nas zastanawia się czasem, co może zrobić jeszcze lepiej, by zapewnić dziecku dobrą przyszłość, a obecnie – by we względnym spokoju przetrwać ten trudny czas. Odpowiedź jest prosta: czytać dzieciom książki. A gdy są starsze, to czytać je razem z nimi.

     Wszystkie badania wskazują, że czytanie redukuje poziom stresu najskuteczniej z powszechnie dostępnych czynności, więc to idealna odskocznia na czas kwarantanny.

     Pomijając czas pandemii, czytanie daje nam wymierne korzyści na każdym etapie dojrzewania. Początkowo wzmacnia więź z rodzicami i poczucie bezpieczeństwa, jednocześnie rozwijając umysł i wyobraźnię. Później uczy koncentracji, odcinania się od bodźców, powiadomień i szumu informacyjnego. Gdy dziecko jest starsze, wiedza i emocje wyniesione z książek wzmacniają pewność siebie, umożliwiają tak ważne u nastolatków mówienie „nie”. Wreszcie, w skali całego życia, czytanie daje szczęście. Badania udowadniają bowiem, że ludzie czytający dla przyjemności są bardziej zadowoleni z życia, lepiej wykształceni, kreatywni, zajmują wyższe stanowiska i lepiej zarabiają.

     Jednocześnie dane są nieubłagane. Wynika z nich, że jeżeli dziecko nie wyniesie nawyku czytania z domu, to z reguły nie czyta dla przyjemności jako dorosły. Szkoła, biblioteka i rówieśnicy mogą pomagać rozwijać te zainteresowania, ale tworzy je z reguły rodzina. Jeżeli według badań ponad połowa dorosłych w ogóle nie czyta książek, to ponad połowa dzieci będzie na starcie pozbawiona szansy na skorzystanie z powyższych atutów.

     Wspólne czytanie jest też naturalnym sposobem komunikacji i budowania rodzinnych więzi. To czas, w którym dziecko jest blisko rodzica, czuje się bezpieczne, ważne i naprawdę Państwa słucha. Świat, który znamy, nasze zasady i poglądy, powstały m.in. w naszych domach, gdy rodzice lub dziadkowie czytali dzieciom bajki i legendy lub opowiadali historie.

     Wystarczy czytać kilkadziesiąt minut dziennie, by zbudować w dziecku nawyk, dać proste narzędzie, dzięki któremu będzie w stanie lepiej się rozwijać w samodzielnym życiu.

      


      

      


     Świat Baśnioboru

     Na stronie https://swiatbasnioboru.pl/poczytaj/ możecie poczytać fragmenty książek z serii Baśniobór. Po przeczytaniu autorzy strony proponują do pobrania, wydrukowania i uzupełnienia kilka zabaw związanych z Baśnioborem m.inn. fantastyczną kolorowankę.

     https://swiatbasnioboru.pl/kraina-wyobrazni/

      


     Posłuchajcie „Mądrych bajek z całego świata”

      

     W ramach akcji #zostańwdomu #czasnarelacje Fundacja Kulczyk udostępniła czytane przez znane osoby bajki

     https://soundcloud.com/kulczykfoundation/sets/m-dre-bajki-z-ca-ego-wiata

     Na stronie znajdziecie 40 mądrych bajek z całego świata w formie audiobooka.

     Są  to utwory przeznaczone dla każdego, kto chce posłuchać ciekawych historii o emocjach, uczuciach i wartościach, którymi warto kierować się w życiu.
     Bajki czytają znani i lubiani - aktorki, aktorzy, sportowcy, dziennikarki i dziennikarze oraz muzycy, piosenkarki i piosenkarze.
     Playlista zawiera bajki inspirowane historiami przedstawionymi w programie telewizyjnym "Efekt Domina", w którym prezentowane są projekty pomocowe realizowane i wspierane przez Kulczyk Foundation.
     Teksty bajek oraz zadania do nich znaleźć można tutaj: 
     bit.ly/madre-bajki_teksty-zadania

      


     Jak zrobić kartkę świąteczną w programie CANVA

     Dla tych z Was, którzy jeszcze nie znają programu CANVA krótki przewodnik.

     Canva jest darmowym narzędziem umożliwiającym tworzenie grafiki. Jest to intuicyjny i prosty w obsłudze program, skierowany do osób, które nie mają doświadczenia w grafice. W bazie Canvy znajdują się setki szablonów, czcionek i zdjęć, które można szybko i łatwo modyfikować.

     Za pomocą Canvy tworzone są:

     • Infografiki
     • Materiały na potrzeby Social Media
     • Wizytówki
     • Zaproszenia
     • Kolaże ze zdjęć
     • Certyfikaty
     • Newslettery
     • Ulotki
     • CV i listy motywacyjne

     link do programu: https://www.canva.com

     Do programu można zalogować się używając konta google lu Facebook albo stworzyć nowe konto.

     Po zalogowaniu wybieramy kartkę

      

     Po lewej stronie w polu wyszukiwania wpisujemy easter lub wielkanoc.

     Dzięki temu w wynikach wyszukiwania otrzymamy szablony o tematyce światecznej. Część szablonów jest płatna dlatego szukamy takich, które są oznaczone jako darmowe.

      

     Wybieramy szablon, który nam sie podoba i modyfikujemy według własnego pomysłu. Wybieramy czcionki oznaczone jako polskie, gdzie będą polskie znaki.

      

      

     Gotową kartkę możemy pobrać w różnych formatach na dysk twardy komputera i wysłać do bliskich i znajomych. 

            

      


      

     Opowiadanie „Burza” z tomu Gorzka Czekolada

     Na stronie FUNDACJI ABCXXI został udostępniony bezpłatny e-book z opowiadaniem „Burza” z tomu „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”. Zachęcam do pobrania i czytania.

      

     https://calapolskaczytadzieciom.pl/dla-rodzicow/aktualnosci-rodzice/opowiadanie-burza-z-tomu-gorzka-czekolada/


     Zapraszam do obejrzenia pięknej animacji udostępnionej przez Instytut Książki:

     Animacja do wiersza „Dawno już ucichł” Józefa Czechowicza powstała w ramach kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek”. Ilustracje autorstwa Ewy Kozyry-Pawlak i Pawła Pawlaka pochodzą z książki „Pierwsze wiersze dla…” wydanej przez Instytut Książki.

      

      

      


     2 kwietnia obchodzimy urodziny największego baśniopisarza - Hansa Christiana Andersena.

     Od 1967 roku w rocznicę urodzin Hansa Christiana Andersena obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.

     „Tyle baśni napisałem,

     wszyscy dobrze je znacie:

     o ołowianym żołnierzu,

     o księciu - świniopasie,

     o dziewczynce z zapałkami,

     kominiarczyku, pasterce

     i o słowiku cesarza,

     co takie dobre miał serce…”

     Andersen urodził się 2 kwietnia 1805 roku w duńskim mieście Odense, które leży na wyspie Fionii. Jego rodzice, Hans i Anne Marie, należeli do najbiedniejszych mieszkańców miasteczka. Babcia Hansa Christiana opowiadała wnukowi piękne i dziwne baśnie. Nikt, tak jak ona, nie potrafił snuć barwnych opowieści o duchach, strachach, syrenach czy dobrych wróżkach. Chłopiec bardzo lubił słuchać różnych opowiadań, zresztą niektóre baśnie ludowe, posłyszane wtedy, znalazły swoje miejsce w literaturze dorosłego Andersena.

     Gdy miał 14 lat, udał się do Kopenhagi, marząc o karierze aktora lub baletmistrza. Jego marzenia nie spełniły się. Na szczęście znalazł ludzi, którzy się nim zaopiekowali. Otrzymał stypendium i skończył szkołę. Zaczął też pisać wiersze i sztuki teatralne. W 1827 roku napisał wiersz " Umierające dziecko". Ten utwór uważa się za przełom w karierze pisarskiej Andersena.

     W 1835 roku ukazują się drukiem pierwsze baśnie. W pierwszym wydaniu nosiły tytuł "Baśnie opowiedziane dzieciom" (były tam m.in. "Krzesiwo", "Księżniczka na ziarnku grochu", "Kwiaty małej Idy"). Andersen staje się sławny w Danii i za granicą. Andersen napisał prawie 160 baśni, a jego książki zostały przetłumaczone na około 125 języków. W baśniach tych wciąż odnajdujemy siebie, jest w nich miejsce na radość i smutek, na łzy i śmiech.

     Po śmierci Andersena, pośród niezliczonych telegramów, wieńców i kwiatów od dworu królewskiego i mieszkańców Danii, od dzieci z całego świata widniał jeden skromny napis, który w kilku słowach powiedział najgłębszą prawdę o wielkim baśniopisarzu:

     "Ty żyjesz, chociaż martwe masz powieki,
     Bo w sercach dzieci trwać będziesz na wieki”

     Więcej ciekawych informacji, zabaw i tekstów znajdziecie na poniższych stronach:

     https://epodreczniki.pl/a/kraina-andersena/D1Gw9zG8p

     https://wolnelektury.pl/katalog/autor/hans-christian-andersen/

     https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=avyCjwt87vA&feature=emb_logo - audiobook „dziewczynka z zapałkami”

      


     Dzisiaj chcę Wam polecić kolejną  inicjatywę 

      #TerazCzasNaCzytanie

     Na Facebooku pani Agaty Półtorak znajdują się linki do darmowych materiałów,

     dotyczące książki "Bajki z dna Bałtyku" 

     Pani Agata zaprasza do przeczytania pięciu z 21 "Bajek z dna Bałtyku". Autorka zabiera dzieci w podróż w głębiny Morza Bałtyckiego. Dowiedzą się, jak ono powstało, poznają wielu jego mieszkańców i podsłuchają o czym rozmawiają, gdy nikt nie widzi. Dowiedzą się też, że wiele zachowań ludzi wpływa na życie morza, o czym należy pamiętać, np. gdy wypoczywamy na nadmorskich plażach.


     1) 5 bajek do przeczytania online
     https://issuu.com/marpress/docs/5_bajek_z_dna_ba_tyku…


     2) Instrukcja szycia materiałowej meduzy
     https://issuu.com/marpr…/docs/jak_zrobi__meduz__z_materia_u…

      


     3) Babka mała do wydrukowania i pokolorowania
     http://sklep.marpress.pl/produkt/babka-mala-kolorowanka/

      


     #czytankinaczasie – autorzy czytają dzieciom

     Być może brakuje Wam dostępu do książek? Albo chcielibyście posłuchać audiobooka? W planach mieliście spotkanie z ulubionym autorem, które zostało odwołane? Nic się nie martwcie! Autorzy przyjdą do Was – oczywiście wirtualnie.

     Na stronie Instytutu książki można przeczytać pełny opis tej fantastycznej inicjatywy:

     https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,czytankinaczasie-–-autorzy-czytaja-dzieciom,4880.html

     A na Facebooku  Międzypokoleniowego Festiwalu Literatury Dziecięcej  reprezentanci literatury dziecięcej czytają dzieciom historie, które sami stworzyli. 

      


     Książki dla dzieci o koronawirusie

     Gorąco zapraszam do pobierania trzech książeczek o koronawirusie napisanych specjalnie dla naszych dzieci w  bardzo przystępny sposób.

     Bajka wydawnictwa Olesiejuk

      

     bajka o złym królu.pdf                                                                                                                                         Jeżyk-Bartek.pdf

      


     25 marca - Światowy Dzień Czytania Tolkiena

     Od 2003 roku obchodzony jest Światowy Dzień Czytania Tolkiena. Miłośnicy twórczości autora Hobbita, skupieni w angielskim Towarzystwie Tolkienowskim (Tolkien Society), wybrali na ten dzień nieprzypadkową datę: według naszego kalendarza na 25 marca przypada bowiem rocznica upadku Saurona i wyzwolenia Śródziemia od panowania ciemnych mocy.

     Więcej informacji i fragment książki Silmarillion poniżejZnalezione obrazy dla zapytania: Silmarillionu

     http://tekstykulturydomatury.pl/swiatowy-dzien-czytania-tolkiena-2020-stworzenie-swiata-w-silmarillionie/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=swiatowy-dzien-czytania-tolkiena-2020-stworzenie-swiata-w-silmarillionie

      


     Walentynki w bibliotece

     14 lutego każdy odwiedzający bibliotekę losował cytat o tematyce miłosnej, dodatkowo wszyscy wypożyczający w tym dniu książki otrzymali zakładkę. Uczniowie świetnie się też bawili tworząc walentynkowe zakładki do książek, które przeznaczone były zarówno dla siebie jak i swoich bliskich jako prezent walentynkowy.


     Przygotowania do świąt

     Przed świętami uczniowie tworzyli w bibliotece piękne kartki bożonarodzeniowe.


     Mikołaj

     W piątek 6 grudnia w bibliotece dzieci tworzyły prace plastyczne z mikołajem w roli głównej.

      


     Rozwiązanie konkursu literacko - plastycznego.

     W związku z tym, iż wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs odznaczały się wysokim poziomem wykonania, oryginalnością oraz pomysłowością wszyscy autorzy zostali wyróżnieni i nagrodzeni. Nagrody w postaci pluszaków gangu słodziaków 2, dyplomów i zakładek wręczyła nagrodzonym uczniom pani dyrektor Tatiana Ryczko. Gratulujemy Karolowi Firlusowi, Amelce Liszce, Marii Wiercigroch i Annie Żurek za pięknie wykonane prace.


     Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia

     W poniedziałek 25 listopada w bibliotece szkolnej świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. Święto to nie ma długiej tradycji, ponieważ obchodzone jest od 2002 roku, kiedy to przypadła setna rocznica powstania maskotki ale cieszy się wśród uczniów ogromną sympatią. W bibliotece zorganizowano w tym dniu wystawę pluszowych misiów przyniesionych przez uczniów oraz wystawę prac plastycznych z misiami. Uczniowie mogli zapoznać się z książkami o misiach dostępnymi w bibliotece. Chętni rozwiązywali łamigłówki z misiami lub kolorowali misiowe obrazki. Zabawa była fantastyczna a uśmiechy na buziach dzieci bezcenne.

      


     Międzynarodowy Dzień Zwierząt

     4 października w dzień wspominania w Kościele powszechnym św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. W bibliotece w tym dniu uczniowie mogli zapoznać się z książkami o zwierzętach, chętni rozwiązywali łamigłówki, krzyżówki i inne zagadki o tematyce zwierzęcej. Wszyscy, którzy dobrze rozwiązali zadania otrzymali plakaty ze zwierzętami.

      


     Międzynarodowy Dzień Kropki

     Od 2011 roku 15 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kropki. Co to takiego? Wszystko zaczęło się od niezwykle popularnej książki "Kropka" Petera H. Reynoldsa, opowiadającej o kropce, która zmieniła świat małej Vashti. Międzynarodowy Dzień Kropki to święto kreatywności, odwagi i wiary we własne umiejętności. Każdego roku, miliony dzieci bierze udział w licznych aktywnościach, których celem jest odkrywanie talentów i wspieranie kreatywności. Dzieci rozmawiają o swoich mocnych stronach, wspólnie tworzą "kropkowe" dzieła i wzajemnie się inspirują. W naszej szkole świętowaliśmy dzień kropki w bibliotece . Dzieci obejrzały film o małej Vashti a później tworzyły, kreowały i inspirowały się kropkami ale przede wszystkim wspaniale się bawiły.