Samorząd szkolny

Nawigacja

Zadania logopedy Godziny pracy logopedy Logopedyczna biblioteczka rodzica

Logopeda

Zadania logopedy


 

Zadaniem logopedy szkolnego jest zapobieganie zaburzeniom mowy, rozpoznawanie oraz usuwanie wad wymowy w trakcie terapii logopedycznej.
Różnorodne badania a także potoczna obserwacja wskazują na to, że w ostatnich latach systematycznie wzrasta liczba dzieci z wadami wymowy. Bardzo ważne jest więc wczesne diagnozowanie  i udzielenie potrzebującym dzieciom specjalistycznej opieki.

Logopeda
mgr Ewa Barańska

 

GODZINY PRACY LOGOPEDY

WTOREK  1340 - 1520

ŚRODA  1145 –  1520 

CZWARTEK  1145 - 1430

 

 

 


 Na początku roku szkolnego przeprowadzone zostały przesiewowe badania logopedyczne wśród uczniów klasy pierwszej. Celem tej wstępnej diagnozy było rozpoznanie sprawności językowej uczniów rozpoczynających naukę w szkole i objęcie dzieci opieką logopedyczną. Do najczęściej spotykanych zaburzeń mowy w przebadanej grupie uczniów zalicza się:

 • różnego rodzaju seplenienia np. międzyzębowe, boczne czy seplenienie proste
 • seplenienie proste- to najczęściej zamiana głosek sz, ż, cz, dż na s, z, c, dz  np. zamiast szkoła - skoła;
 • rotacyzm- brak głoski r lub nieprawidłowa jej wymowa;
 • bezdźwięczność- głoski dźwięczne ulegają ubezdźwięcznieniu np. woda - fota;
 • mowa cicha, niewyraźna lub gwarowanp. kiedy - kedy.

Korekcja wad wymowy polega na:

 • usprawnianiu narządów mowy
 • ćwiczeniach oddechowych i emisji głosu
 • kształtowaniu słuchu fonematycznego (wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków mowy);
 • wywoływaniu, korygowaniu i utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu i dłuższych wypowiedziach.

Wadom wymowy często towarzyszą  inne trudności, które niekorzystnie wpływają na sytuację szkolną dziecka i mogą być przyczyną jego niepowodzeń:

 • trudności w zakresie analizy i syntezy słuchowej
 • zaburzenia słuchu fonemowego
 • kłopoty z pamięcią słuchową bezpośrednią i koncentracją
 • ubogie słownictwo
 • trudności w budowaniu poprawnej gramatycznie wypowiedzi

W czasie terapii logopeda skupia się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale pamięta również o ćwiczeniach usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną. Wprowadza też elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny.

Dzieci uczęszczające na terapię prowadzą dzienniczki logopedyczne z zaleceniami do utrwalania w domu. Dobrze, jeżeli w tych zajęciach uczestniczą rodzice (szczególnie w początkowym etapie). Dzięki temu mogą prawidłowo  utrwalać mowę dziecka w trakcie ćwiczeń domowych.

Praca w domu jest istotnym elementem terapii. Ten „domowy trening” powinien być krótki (10 -15 minut codziennie) ale systematyczny. Doświadczenia potwierdzają, że dłuższe przerwy w pracy, nieobecności na zajęciach powodują cofnięcie już nabytych umiejętności, a nawet całkowite ich zaprzepaszczenie. Tylko dzięki wytrwałej, systematycznej pracy uczeń szybko i skutecznie nauczy się poprawnie mówić i pisać.   

Jeśli uczeń prawidłowo wymawia wcześniej zaburzone głoski, nie tylko w mowie kontrolowanej w czasie ćwiczeń ale także spontanicznie w każdej sytuacji, wówczas następuje zakończenie terapii.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im.Powstańców Śląskich
  43-173 Łaziska Górne
  ul. Szkolna 4
 • 32 22 41 207

Galeria zdjęć