• „PAMIĘTAMY, SZANUJEMY – ODDAJEMY HOŁD POWSTAŃCOM”

    • Obchody 100. rocznicy powstań śląskich

     i przyłączenia Śląska do Macierzy w latach 2019-2022”,

     w Szkole Podstawowej nr 5 im. Powstańców Śląskich

     w Łaziskach Górnych

      

      

     DZIEŃ 1

     1.06.2022 r. o godz. 9.00 rozpoczęliśmy imprezę integracyjną dla społeczności szkolnej, połączoną z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka i szkolnego Dnia Sportu „W hołdzie powstańcom – bieg na hołdę” – (inicjatywa zorganizowana w ramach projektu „WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA – samorząd dla rad, rady dla samorządu”, realizowanego przez Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie). Pogoda i humory nam dopisały.

      

     .  .  

     .  .  

     .  .  

      

     Dzień 2

     2 czerwca o godzinie 11:00 odbył się uroczysty apel wieńczący działania w ramach trzyletniego projektu „PAMIĘTAMY, SZANUJEMY – ODDAJEMY HOŁD POWSTAŃCOM”. W uroczystości wzięła udział cała społeczność szkolna, zaproszeni goście, w tym przedstawiciel Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. Nasz projekt wsparły instytucje i osoby prywatne naszego miasta. DZIĘKUJEMY!

      

        .  

     .  .  

     .  

      

     Dzień 3

     Nasza Szkoła była organizatorem Powiatowego Konkursu Historyczno-Informatycznego upamiętniającego 100. Rocznicę Powstań Śląskich i Przyłączenia Śląska do Macierzy „Giganci Powstań Śląskich”. W piątek 3 czerwca gościliśmy u siebie 14 przedstawicieli z 7 szkół. Konkurs był dwupłaszczyznowy - zadaniem uczniów było napisanie testu wiedzy na temat powstań śląskich oraz zaprezentowanie i zaciekawienie odbiorców wykonaną prezentacją multimedialną. Konkurs miał na celu upamiętnienie 100. rocznicy powstań śląskich i powrotu Śląska do Macierzy, poszerzanie wiedzy historycznej dotyczącej powstań śląskich, rozwijanie umiejętności informatycznych, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, budowanie więzi z regionem i społecznością lokalną, zachęcanie uczniów do większej aktywności i przedsiębiorczości oraz współzawodnictwa między szkołami oraz wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu i małej ojczyzny.

     Wiedza uczestników była bardzo rozległa. Jury wyłoniło zwycięzców konkursu:

     I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Łaziskach Górnych, którą reprezentowali Filip Sputowski i Martyna Kucharek

     II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 5 w Łaziskach Górnych, którą reprezentowali Karol Redzik i Karol Firlus

     III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Łaziskach Górnych, którą reprezentowały Zofia Gałaszek i Wiktoria Widera

     Wyróżnienie - - Szkoła Podstawowa nr 3 w Łaziskach Górnych, którą reprezentowali Miłosz Hajduga i Bartłomiej Wolnik

     Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy, zaangażowania, odwagi i nakładu pracy.

     Serdeczne podziękowania składamy Starostwu Powiatowemu w Mikołowie oraz Urzędowi Miasta w Łaziskach Górnych za objęcie naszego konkursu honorowym patronatem oraz ufundowanie wspaniałych nagród.

     .  .  

     .  .  

     .  .  

     .  .  

     .  .