• Historia sztandaru w szkole


    • Sztandar został ufundowany przez Stowarzyszenie Matek Polek w 1920 roku. Sztandarową została pani Albina Niewiadomska. Do 1939 roku sztandar ten zabierany był przez poczet sztandarowy do kościoła w Mikołowie (w Łaziskach Dolnych nie było jeszcze kościoła parafialnego) na ważne uroczystości kościelne i państwowe.

            W czasie II wojny światowej sztandar musiał być ukrywany. Był on przechowywany u pani Jadwigi z domu Woźnikowska. Rodzina pani Jadwigi wielokrotnie była nękana rewizjami, dlatego na pewien czas sztandar musiał zostać zakopany w polu, bo gdyby hitlerowcy znaleźli go u rodziny pani Jadwigi, to zostałby on zniszczony, a rodzinę spotkałyby represje, a może nawet śmierć.

            Po wojnie sztandar z inicjatywy pani Wiktorii Kulik, córki pani Jadwigi został przekazany szkole i brał on udział w ważnych uroczystościach szkolnych i państwowych.

            W czasach komunistycznych z głowy orła, który znajduje się w rogu sztandaru, musiano odpruć koronę (do dzisiejszego dnia widać ślady pozostawione przez nici).

            Gdy w 1989 roku dyrektorem szkoły zostaje pan Andrzej Częstochowski, sztandar zostaje wyeksponowany w gablocie przy wejściu do szkoły, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego.