• Historia szkoły

    • Tutaj można pobrac folder szkoły wydany z okazji obchodów 50-lecia szkoły:
     FOLDER_SZKOLY.pdf     Warto wiedzieć o swojej szkole...

     To już 150 lat jak w Łaziskach Dolnych uruchomiono pierwszą szkołę –w parterowym budynku-jednoklasowa szkoła. W 1882 roku dobudowano piętro-powstała szkoła dwuklasowa. Pierwszym nauczycielem i zarazem kierownikiem w tych czasach był Polak z pochodzenia – Leopold Wiśnia.

     Łaziska się rozrastały, przybywało ludzi, zdecydowano się na budowę drugiej szkoły, dodatkowych dwóch klas i mieszkań dla nauczycieli. W 1912 roku dwa budynki tworzyły wtedy 4-klasową szkołę powszechną.

     Były to czasy, gdy cały Śląsk był pod zaborem pruskim. Naukę początkowo prowadzono w języku polskim i niemieckim, później tylko niemieckim. W dokumentach odnotowano, że już w 1915 roku znalazł się w programach nauczania język polski dla wszystkich deklarujących chęć uczenia się w języku ojczystym.

     Rok 1918- Polska wraca na mapę świata. To jednak nie koniec walki o Polskę Ślązaków. Jeszcze trzy Wielkie Zrywy naszych bohaterskich przodków- Patronów Naszej Szkoły- i 29 czerwca 1922 roku nastąpiło uroczyste przyjęcie do Macierzy części powiatu pszczyńskiego, w tym Łazisk. Radość, ale i trudna codzienność. W 1923 roku dla uczczenia pamięci poległych powstańców społeczeństwo Łazisk Dolnych ufundowało pomnik, który znajdował się przy ulicy Szkolnej, przed starym budynkiem szkoły. W 1939 r. został on doszczętnie zniszczony przez hitlerowców.

     Kierownikiem polskiej szkoły jest Józef Pawlica, uczą panie Ziembianki, p. Chojnacka, p.Kuśmierzeska, pan Holeczek, pani? Żak, p.Kiedrowska, p. Lamersówna.

     Szkoła była skarbnicą wiedzy, tu wychowywano przy współudziale śląskiej rodziny wolnych Polaków.

     II wojna światowa. I znowu łaziszczanie musieli walczyć o Polskę i wszystko, co polskie. Jednakpo wojnie Polacy nie mogli samodzielnie decydowaćo sobie i swojej przyszłości.

     Pierwszym organizatorem nauki po wojnie był pan Edward Holeczek.

     Zgodnie z hasłem „Tysiąc szkół na Tysiąclecie” pod koniec 1958 roku przystąpiono do rozbudowy istniejącej szkoły. Powstał nowy budynek, który wraz ze starą szkolą tworzył bryłę obecnego obiektu szkolnego. Mówiąc o nowej szkole należałoby wspomnieć, że materiał budowlany, który posłużył do wybudowania naszej szkoły miał początkowo inne przeznaczenie. Łaziszczanie zgromadzili go, by wybudować kościół. Nie otrzymali w tamtych czasach zgody, oddaligo więc na budowę szkoły. Również Kopalnia i górnicy byli pierwszymi ofiarodawcami na rzecz nowej inwestycji. Inicjatorami budowy byli panowie Holeczek, Karwat i Gawlik.Społeczny Komitet organizacyjny liczył 16 osób.Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi po 16(parunastu) miesiącach powstała nasza szkoła. 15 stycznia 1961 roku uroczystego otwarcia dokonał generał Jerzy Ziętek. W tym dniu szkoła otrzymała imię „Powstańców Śląskich”.Bohaterscy Powstańcy- Patron Szkoły! To zobowiązuje!

     Zobowiązuje również symbol – sztandar. Stowarzyszenie Matek Polek w 1920 r. ufundowało pierwszy sztandar, który z narażeniem życia był przechowywany w czasie II wojny światowej przez mamę pani Wiktorii Kulik, a po wojnie z inicjatywy pani Wiktorii przekazany szkole.

     W 1961 r. ZBoWiD ufundował nowy sztandar oraz tablicę pamiątkową.

     Obecnie uroczystościom szkolnym i miejskim towarzyszy sztandar z 2001r.pamiątka 40-lacia szkoły.