• Uczniowie

    •  

     Dzień dobry, z tej strony pedagog, pani Magda :) 

     Czasami odpowiadamy na pytanie : pedagog, czyli kto?

     Pedagog szkolny – to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

     Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jesteś Ty - UCZEŃ !!! 

     Wśród poruszanych problemów najczęściej znajdują się:

     ü  Trudności w nauce

     ü  Trudności wynikające z braku akceptacji przez grupę rówieśnicza

     ü  Kłopoty osobiste i rodzinne

     ü  Nieumiejętność podporządkowania się normom i zasadom obowiązującym w szkole.

      

     Zwróć się do pedagoga gdy:

     ü  czujesz, że nikt Cię nie rozumie

     ü  nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicem, rówieśnikiem

     ü  chcesz podzielić się swoim sukcesem, radością

     ü  masz problemy rodzinne

     ü  chciałbyś pomóc innym, ale nie znasz sposobu

     ü  masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

     J Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić - postaram się pomóc.