• ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

     • W dniu 2 września 2019r. odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
       

      Plan uroczystości:

      · 845 - zbiórka wszystkich uczniów pod szkołą, przejście do kościoła

      · 900 - Msza Św. w kościele parafialnym

      · ok. 1000 - uroczysta akademia i spotkania z wychowawcami w klasach

     • Informacja dotycząca stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020

     • I N F O R M A C J A

      Urząd Miejski w Łaziskach Górnych informuje, że dnia 15 września br. mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów, na rok szkolny 2019/2020.

      Stypendium szkolne przyznawane jest zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Uchwała XXXII/280/05 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 19 kwietnia 2005r. ze zmianami) w drodze decyzji administracyjnej :

      1. uczniom zamieszkałym na terenie miasta Łaziska Górne, których dochód na 1 członka rodziny nie przekracza 528 zł netto /miesięcznie,
      2. na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów poniesionych na rzeczy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności  zakupu podręczników, innych pomocy naukowych; na podstawie dostarczonych dokumentów (oryginałów faktur i rachunków) potwierdzających poniesione koszty, Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenia o dochodach za miesiąc sierpień br.                                

      Dokumenty można składać po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu stypendium, czyli po 14 dniach (dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą sprzed wydania decyzji, dotyczących zakupu rzeczy niezbędnych do rozpoczęcia roku szkolnego np.: podręczników, artykułów szkolnych).

      Druki wniosków można odebrać i składać w Wydziale Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu – ul. Energetyków 5 (parter).